how to build your own website
I Kociewskie Fototermedyje

4 dni fotografii i dobrej zabawy w kociewskim wydaniu! 

pula nagród 15 000 złotych! 

Mobirise

I KOCIEWSKIE FOTO-TERMEDYJE

To plener fotograficzny, na którym przez 4 dni będziemy zwiedzać Kociewie i uwieczniać na zdjęciach jego piękno.


  • Odwiedzimy kociewskie miasta, zamki, grodziska, wsie oraz piękne lasy i jeziora.
  • Będziemy również pracować z modelkami w klimatach ludowych, pełnych folkloru.
  • Celem pleneru jest pokazanie fotografom z całej Polski uroków naszego regionu. Na pewno każdy z uczestników znajdzie tu coś dla siebie. 
  • Fotograficzną przygodę z Kociewiem zakończymy konkursem z cennymi nagrodami, w którym będzie mógł wziąć udział każdy uczestnik pleneru.
  • Zgłaszając jedno ze swoich zdjęć wykonanych w trakcie pleneru dostanie się szansę na wygranie wspaniałych nagród, których łączna pula wynosi aż 15 TYSIĘCY ZŁOTYCH.

Uwaga!!

Zmiana lokalizacji bazy wypadowej.

Nocować będziemy w Dworku Tucholskim w Zblewie

ul. Leśna 6 

83-210 Zblewo

Lokalizacje

Planujemy zwiedzić i uwiecznić na zdjęciach: Starogard Gdański, Owidz, Pelplin, Tczew, Gniew, Osiek, Świecie ...

naszą bazą wypadową będzie Dworek Tucholski w Zblewie 


więcej w harmonogranie pleneru

Mobirise

W konkursie "Uroki kociewia" , który odbędzie się podczas pleneru będą do wygrania atrakcyje nagrody.

Więcej w regulaminie konkursu.

Mobirise
Mobirise

Modelki 

Prezentujemy Państwu modelki, które będą pozować
w strojach ludowych do zdjęć podczas
I Kociewskich Fototermedyj.

Modelka plenerowa o sporym doświadczeniu.  
Nie boi się wyzwań,  lubi pracę przed obiektywem.

Agnieszka Puchała

maxmodels: aktaga

Doświadczona modelka, uczestniczka wielu plenerów i warsztatów fotograficznych.

Anieszka Gomółka

maxmodels: Ferociouss24

Jej praca to jej pasja.
Makijaż okazjonalny, wieczorowy, ślubny czy artystyczny?
Kasia jest naprawdę dobra w swojej profesji a do tego uwielbia plenery.

Katarzyna Chruścińska

Wizażystka

Koszt uczestnictwa w plenerze
1300 zł/ os.

W cenie:

1


5 - dniowy pobyt (4 noclegi)  w  Dworku Tucholskim w Zblewie ul. Leśna 6, 83-210 Zblewo

2

wyżywienie (śniadania i obiadokolacje) 

3

ubezpieczenie NNW  

4

transport

5

opieka koordynatorów  

6

wystawa zdjęć uczestników  

7

praca z modelkami podczas imprezy

Dokumenty

HARMONOGRAM PLENERU
I Kociewskie Foto-Termedyje
28 .04.2019 – 2.05.2019

Niedziela, 28 kwiecień
12.15 – 15.00 - zakwaterowanie uczestników w Dworku Tucholskim w Zblewie ul. Leśna 6, 83-210 Zblewo
17.00 – Powitanie gości, spotkanie organizacyjne
18.00 – Uroczysta kolacja
19.00 – Przerwa
21.00 – 2.00 – Wieczór integracyjny przy muzyce.

Poniedziałek, 29 kwiecień
04.30 - Zbiórka (dla chętnych)
05.00 – Wyjazd na poranne zdjęcia wsi kociewskich
08.00 - Powrót
09.00 – Śniadanie
10.00 – Zbiórka
10.30 – Wyjazd:
- Starogard 
starogardzki rynek i jezioro Kochanka - miejsce pełne ptaków 
- Grodzisko Owidz 
17.30 - Powrót
18.00 – Kolacja

Wtorek, 30 kwiecień
09.00 – Śniadanie
10.00 – Zbiórka
10.30 – Wyjazd:
- Tczew
most i starówka
- Pelplin
Katedra, wiatraki
17.30 - Powrót
18.00 – Kolacja
do godz. 21:00 oddawanie zdjęć konkursowych
20.00 - Wieczór z poezją i gitarą przy ognisku

Środa, 1 maja
05.00 – Poranne zdjęcia nad jeziorem
09.00 - Śniadanie
10.00 – Zbiórka grup
10.30 – Wyjazd:
- Świecie
- Gniew
16.00 – Powrót
17.00 – Przygotowanie do wernisażu i konkursu
19.00 – Kolacja
20.00 – Uroczysta gala
21.00 – Przemowy gości
22.00 – Ogłoszenie wyników
23.00 – Wręczenie nagród
23.00 – Zakończenie

Czwartek, 2 maja
09.00 – Śniadanie
10.00 – Wspólne pamiątkowe zdjęcie
12.00 – Wyjazd uczestników 

I Kociewskie Foto-Termedyje 28/04/2018 – 02/05/2018

TIMETABLE


Sunday, 28 April
12:15- 15:00 check in to Dworek Tucholski w Zblewo ul. Leśna 6, 83 210 Zblewo allocation 
17:00 - welcome and greeting of the participants, organisational meeting
18:00 - Ceremonial Dinner
19:00 - Break
21:00 - 2:00 – Integration Evening with accompaniment of music

Monday, 29 April
04:30 – meeting  (voluntary)
05:30 – coach departure to villages  (morning photographic session)
08:00 – return
09:00 – breakfast
10:00 – meeting
10:30 – departure - Starogard Gdanski, main square, “Kochanka” lake, birds’ habitat
17:30 - return
18:00 - dinner
19:30 - Alfa Romeo Town and other exhibitionists
21:30 - Cheerleader’s performance

Tuesday 30 April
09:00 - breakfast
10:00 - assembly
10:30 - departure  Tczew bridge and Old Town, Pelplin and its Cathedral, windmills
17:30 - return
18:00 - dinner
20:00 - guitar and poetry night by bonfire

Wednesday 1 May
05:00 - morning photographic session at lake and surroundings 
09:00 - breakfast
10:00 - groups assembly
10:30 - departure -  Swiecie, Gniew
16:00 – return 
17:00 – vernissage and exhibition preparations
19:00 – dinner
20:00 – Ceremonial Gala
21:00 – guests’ speeches
22:00 – results announcement
23:00 - handing of the awards 

Thursday 2 May
09:00 – breakfast
10:00 – group commemorative photo
12:00 – departure of the participants


Regulamin Pleneru
I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE


Organizator:
Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, 83-260 Frank, ul. Kręta 10
Wszelkie kwestie organizacyjne lub pytania związane z organizacją należy zgłaszać do:
Marek Kłos, tel. +48 669 960 900 e-mail: kociewskie.sf@gmail.com

Cel:
Promowanie regionu etniczno - kulturowego Kociewie poprzez odkrywanie i ukazanie ciekawych krajobrazowo i turystycznie miejsc, zabytków oraz obiektów charakterystycznych dla regionu.
Rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Termin i miejsce:
Plener odbędzie się w dniach: 28.04.2019r. - 2.05.2019r.
w Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjnym DOBRY BRAT 83-221 Osiek, Dobry Brat 12
www.dobrybrat.pl

Definicja pojęć:
Ilekroć w regulaminie jest mowa o Plenerze należy przez to rozumieć Pierwsze Kociewskie FOTO-TERMEDYJE.

Zgłoszenia
Zgłoszenie uczestnictwa w Plenerze należy dokonać mailowo na adres: kociewskie.sf@gmail.com lub telefonicznie do 10 kwietnia 2019r. pod numerem telefonu +48 669 960 900
Inne formy zgłoszeń możliwe są tylko po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.


Warunki uczestnictwa:
W Plenerze mogą wziąć udział wszyscy, którzy wypełnią formularz rejestracyjny.
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/ prawnego opiekuna.
Każdą osobę towarzyszącą należy zarejestrować osobno za pomocą formularza.
Uczestnicy zapewniają sobie sprzęt fotograficzny i komputerowy (wraz z niezbędnym oprogramowaniem, we własnym zakresie.
O udziale w Plenerze decyduje kolejność zgłoszeń.
Plener odbędzie się niezależnie od warunków pogodowych.
Zgłoszenie do udziału w imprezie jest warunkiem wzięcia udziału w Pierwszej Edycji Konkursu Fotograficznego „Uroki Kociewia”, którego zasady określa odrębny regulamin.


Zgoda na niekomercyjnie wykorzystanie fotografii
Każdy uczestnik Pleneru fotograficznego zobowiązuję się do przekazania Organizatorowi do dnia 30 maja 2019 w formie elektronicznej swoich fotografii w ilości 50 szt. wykonanych w trakcie imprezy na zasadach licencji Creative Commons uznania autorstwa oraz użycia niekomercyjnego.
Fotografie te zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy oraz do działań informacyjno-promocyjnych realizowanych przez Organizatora, umieszczenia na stronach internetowych organizatora i partnerów Pleneru.
Powyższa zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich, podpisaniem imieniem i nazwiskiem lub podanym przez autora pseudonimem i odnosi się tylko do korzystania z udostępnionych fotografii do celów niekomercyjnych.
Jednocześnie każdy uczestnik podpisując Regulamin oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami. Powyższe fotografie udostępniane są organizatorowi nieodpłatnie


Opłaty i warunki płatności:
Koszt uczestnictwa 1300,00 zł / os.
Cena zawiera:
5 - dniowy pobyt w CRR Dobry Brat (4 noclegi)
4 noclegi
4 śniadania
4 obiadokolacje
Ubezpieczenie NNW
Zwiedzanie wg. programu
Przejazdy autokarem
Opieka koordynatorów
Materiały dla uczestników
Wystawa na której zostaną zaprezentowane wybrane prace powstałe podczas imprezy
Dodatkowe atrakcje.

Organizator pobiera opłaty z góry:
1300 zł płatne w terminie do 10.04.2019 r.

Wpłat należy dokonać za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora: ODBIORCA: Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, 83-260 Frank, ul. Kręta
KONTO: 10 16 1050 1764 1000 0090 3146 9753
TYTUŁEM: I KFT - Imię Nazwisko uczestnika
Po otrzymaniu wpłaty zostanie wystawiony rachunek przez Organizatora w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty.

Rezygnacja:
Rezygnacja z udziału w imprezie możliwa jest tylko w formie elektronicznej wysłanej na adres e-mail kociewskie.sf@gmail.com Organizatora w terminie do 15.04.2019. W przypadku wpłaty całości kwoty, następuje zwrot 800,00 zł na konto bankowe uczestnika, podane w rezygnacji.

Odpowiedzialność:
Uczestnik bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie imprezy przez siebie lub pozostające pod opieką osoby niepełnoletnie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki oraz za prywatny sprzęt oraz przedmioty uczestników.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne,przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

Zmiany Regulaminu:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Terms and Conditions of the Open- Air Photographic Session

I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE

I The Organising Body
1. Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne (“Kociewski Photographic Association”),
address: 83-260 Frank, ul. Kreta 10
2. Any questions related to the organisation and the session itself should be submitted to:
Marek Klos, by phone: +48 669 960 900 or email: kociewskie.sf@gmail.com

II Objectives:
1. Promotion of the culture of the ethnical region of Kociewie through discovery and
presentation of interesting landscapes and tourist attractions.
2. Spreading the idea of photography as a way of free time activity

III Time and place:
The session will take place from 28th of April 2019 until the 2nd of May 2019
Address: Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne DOBRY BRAT,
83-221 Osiek, Dobry Brat 12,
website: www.dobrybrat.pl

IV Definition
Whenever this document mentions “session”, it means the Open-Air Photographic Session
I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE

V Applications
1. We accept applications through email: kociewskie.sf@gmail.com or by phone: +48 669 960
900. The applications require to be submitted by the 10 th of April 2019.
2. Other ways of applying can only be accepted prior contacting the Organising Body and
obtaining their permission.

VI The terms and conditions of participation in the session
1. In order to take part in the session, the participant must fill a registration form.
2. Participants under 18 must be accompanied by a parent or guardian.
3. Every guest/additional person has to be registered by filling the registration form.
4. The participants will use their own photographic and computer equipment with all necessary
software.
5. Applications will be accepted on the first-come, first-serve basis.
6. The session will take place regardless of the weather condition at the time.
7. The application to take part in the session is the condition of participation in Pierwsza Edycja
Konkursu Fotograficznego “Uroki Kociewia” (First Edition of the Photographic Competition
“Enchantments of Kociewie”). The terms and conditions of the Pierwsza Edycja Konkursu
Fotograficznego “Uroki Kociewia” have been set separately from the T&C set in this
document.

VII Agreement for non-commercial use of the photographs
1. Every participant commits to providing electronically fifty (50) photographs to the
Organising Body up to the 30th of May 2019. The photographs should be taken by the
participant throughout the session and passed to the Organising Body based on the Creative
Commons licence to enable the free distribution and right to share.
2. The photographs will be used in preparation of the photographic exhibition and in
promotion/ information activities undertaken by the Organising Body. The photographs may
also be incorporated on the websites of the Organising Body “Kociewskie Stowarzyszenie
Fotograficzne” and its partners.
3. The above agreement does not disregard the respect and acceptance of copyright law. The
photographs used by the Organising Body will be signed by the author’s name or nickname
however the above agreement will enable the usage of the photographs on non-commercial
basis.
4. By signing the Terms and Conditions of the Open-Air Photographic Session
I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE, the participant declares that all provided photographs are
his own property and that no rights of third party have been breached or adversely affected
and that the photographs are not subject to any third party claims. All the photographs will
be provided to the Organising Body free of charge.

VIII Costs and terms of payments
1. Total cost 1,300 PLN per person
2. The payment covers:
 Five days, four nights stay in CRR Dobry Brat
 Four breakfasts and four dinners
 NNW insurance
 Sightseeing
 Cost of travel by coach
 The Session Coordinator’s assistance
 Supportive resources
 Exhibition presenting selected work from the Open-Air Photographic Session
 Additional attractions
3. The payment of 1,300 PLN requires to be made in advance by the 10th of April 2019
4. Payment should be made electronically, directly to the Organising Body bank account:
Address: Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, 83-260 Frank, ul. Kręta
Account number: 10 16 1050 1764 1000 0090 3146 9753
Narrative: I KFT – Full name of the participant
5. The invoice will be issued within 7 calendar days from receiving a clear payment.

IX Resignation
Resignation from the participation in the Open-Air Photographic Session will be accepted if
made by 15th of April 2019 by email to: kociewskie.sf@gmail.com .
If full payment has been  made by the time of resignation, the Organising Body will refund the resigning participant
800 PLN directly to the participant’s bank account provided in the resignation email.

X Responsibility
1. Throughout the session, the participant takes full responsibility for any damage or loss made by him/her or any minor in his/her guardianship.
2. The Organising Body does not take responsibility for any injuries, unfortunate accidents or damage or loss of participants’ equipment and personal belongings.
3. Applicable regulations of the Provision of the Civil Code (Przepisy “Kodeksu Cywilnego”) will apply to any issue not regulated in this Terms & Conditions document.

XI Data Protection
1. According to the Personal Data Protection Act regulation (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) the Organising Body is not and will not be not transferring, selling or sharing information gathered about the participants with third parties.
The participant’s personal information (name, address, telephone number, email address) will be used for marketing purposes, to enable to carry out the session and to communicate with the participant.
2. The participants have right to access the information held about them by the Organising Body any time.
The participants agree as follows: I herby give consent for my personal data included in my application to be processed by “Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne” for the marketing purposes and in scope of organising and performing the session under the Personal Data Protection act as of 29 August 1997. I herby declare that I am aware that providing my data is voluntary and I am aware of my rights to access the data held about me, the right to my inaccurate personal data to be rectified and my right to applying for stopping the usage of my data as well as right to restrict or stopping its processing.

XII Changes to Terms & Conditions
The Organising Body is reserving the right to change to the Terms & Conditions.

Regulamin

I Edycji Konkursu Fotograficznego „Uroki Kociewia”


ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
Organizatorem I Edycji Konkursu Fotograficznego Uroki Kociewia”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne, zwane dalej „Organizatorem”.
Konkurs odbędzie się w trakcie Pleneru „I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE” zwanego dalej Plenerem.
Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu będzie region Kociewia, który odwiedzą Uczestnicy w trakcie trwania Pleneru.

FOTOGRAFIE, KATEGORIA KONKURSU
Konkurs organizowany jest w następującej kategorii tematycznej: „Uroki Kociewia”
Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Zdjęcia, które wezmą udział w konkursie należy dostarczyć na nośniku typu pendrive.
Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć tylko jedno zdjęcie.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2000 pixeli. Plik należy nazwać swoim nazwiskiem i imieniem oraz miejscem zamieszkania ( przykład: Kowalski_Jan_Toruń.jpg).
Fotografie zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności ich dóbr osobistych.

UCZESTNICY
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna będąca uczestnikiem Pleneru „I Kociewskie FOTO-TERMEDYJE”, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18, mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Osoby, które zgłosiły swój udział w Konkursie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, zwane są w niniejszym regulaminie „Uczestnikami” lub „Uczestnikami Konkursu”.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury, oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONKURSIE
Aby wziąć udział w Konkursie należy
Dostarczyć jedno zdjęcie na nośniku pendrive do biura organizatora we wtorek 30 kwietnia 2019 r w godzinach od 19:00 do 21.00
Wypełnić i podpisać oświadczenie dostępne w biurze organizatora.
Uczestnik Konkursu poprzez wypełnienie oświadczenia informuje, iż:
przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie;
wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu zgłoszonego zdjęcia. Odbitki i pliki przechodzą na własność organizatora konkursu. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojego zdjęcia.

OCENA ZDJĘĆ
Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
Jury dokonuje oceny, biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii.
Ogłoszenie wyników nastąpi w środę 1 maja 2019r. o godzinie 20:00 na uroczystej gali zakończenia Pleneru.

NAGRODY

Nagrody rzeczowe:
przyznane przez przedstawicieli firm wspierających Plener.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian.
Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych tekst jednolity: Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu zgłoszonych prac . Odbitki i pliki przechodzą na własność organizatora konkursu. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.  

Mobirise

Zapisy na plener

Telefonicznie lub mailowo:
Marek Kłos, tel. +48 669 960 900
e-mail: kociewskie.sf@gmail.com

ZAPRASZAMY !!!

Mobirise

Partnerzy i sponsorzy

Patroni medialni

Kontakt

Adres:

Kociewskie Stowarzyszenie Fotograficzne
83-260 Frank
ul. Kręta 10

E-mail:

kociewskie.sf@gmail.com

BĄDŹ Z NAMI!